ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
  Ghi nhớ

Bạn quên tài khoản hoặc mật khẩu vui lòng gọi đến số: 1-900-545-467,hoặc từ mail đã đăng ký (trước đây) bạn gửi nội dung yêu cầu cung cấp lại User hoặc Password vào địa chỉ mail: cskh@spt.vn

English (United Kingdom)Tiếng Việt
 Trang chủ 
Giới thiệu
Phần mềm /thiết bị
 Tin tức/Khuyến mại
Bảng giá cước
Liên hệ
 Hướng dẫn/Hỏi đáp 
 
 
Hướng dẫn IP-PBX

Hướng dẫn cài đặt và thực hiện cuộc gọi

* Cài đặt :

Trên PC, Smartphone

 B1: Download phần mềm Soft dialer:

         - PC: Truy cập www.ipt.vn hoăc www.foneviet.vn để tải xuống.

         - Smartphone: Truy cập www.ipt.vn hoặc www.foneviet.vn để xem hướng dẫn hoặc gọi tổng đài 19007171 để được hỗ trợ trực tiếp.

B2: Nhập các thông số vào phần mềm:

- Nhập Account Number /Name

- Nhập Password

- Nhập Domain /Proxy

Trên các điện thoại Sip(Sip-phone, ATA):

 B1: Truy cập www.ipt.vn hoặc www.foneviet.vn để xem hướng dẫn hoặc gọi tổng đài 19007171 để được hỗ trợ trực tiếp.

B2: Nhập các thông số cần thiết trong thiết bị:

- Nhập Account Number /Name

- Nhập Password

- Nhập Domain /Proxy

* Thực hiện cuộc gọi thông thường:

-  Đi trong nước –PSTN (cố định): nhấn (X) + 0 + mã vùng + số thuê bao cố định.

-  Đi trong nước –Di động:   nhấn   (X) + số thuê bao di động.

-  Đi quốc tế:  nhấn (X) + 00 + mã quốc gia + mã vùng + số thuê bao.

(*) Trong đó (X) : số cần nhấn để gọi ra .

* Thực hiện cuộc gọi nội mạng:

-  Nhấn        Extension (EXT- Số nội bộ) cần gọi + phím gọi

 

Thông số

Giải thích

Account Number /Name

Số EXT khi được cung cấp

Password

Số Mật khẩu khi được cung cấp

Authentication ID

Số Extension (EXT- Số nội bộ) khi được cung cấp (nhằm xác thực tài khoản)

Domain /Proxy

Địa chỉ IP/SIP domain của nhà cung cấp dịch vụ IP_PBX

Các đối tác của Snetfone Plus