ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
  Ghi nhớ

Bạn quên tài khoản hoặc mật khẩu vui lòng gọi đến số: 1-900-545-467,hoặc từ mail đã đăng ký (trước đây) bạn gửi nội dung yêu cầu cung cấp lại User hoặc Password vào địa chỉ mail: cskh@spt.vn

English (United Kingdom)Tiếng Việt
 Trang chủ 
Giới thiệu
Phần mềm /thiết bị
 Tin tức/Khuyến mại
Bảng giá cước
Liên hệ
 Hướng dẫn/Hỏi đáp 
 
 
Zoiper trên PC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM (Zoiper) trên PC

(Xem hướng dẫn chi tiết .pdf)

Bước 1: Tải (Download) phần mềm Zoiper

Vào web: http://foneviet.vn/ . Chọn mục Phần mềm/Thiết bị ->-> phần mềm máy tính. Sau đó DOWNLOAD về máy và cài đặt.

Bước 2: Cài đặt

Thực hiện theo trình tự cài đặt : bấm Next cho đến khi hiện nút Finish

Bước 3: Cấu hình thông số Account và thực hiện cuộc gọi

Nhấp biểu tượng Zoiper trên màn hình để cài đặt. Thực hiện theo trình tự như sau: Settings/ Preferences /Create account => chọn SIP => khai báo các thông số Account

Khai báo các thông số Account:

  1. user/ user @host: nhập “Mã tài khoản” tương ứng “mã tài khoản trên thẻ được cấp”
  2. Password: nhập “Mã Mật Khẩu” tương ứng “mã mật khẩu trên thẻ được cấp”
  3. Domain /Outbound proxy: nhập “ sip.ipt.vn
  4. Caller ID Name : nhập “Mã tài khoản” tương ứngmã tài khoản trên thẻ được cấp” (nếu có)

    Bước 4: Thực hiện cuộc gọi

    • Quốc tế : 00 + mã quốc gia + mã vùng + số điện thoại

Các đối tác của Snetfone Plus