ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
  Ghi nhớ

Bạn quên tài khoản hoặc mật khẩu vui lòng gọi đến số: 1-900-545-467,hoặc từ mail đã đăng ký (trước đây) bạn gửi nội dung yêu cầu cung cấp lại User hoặc Password vào địa chỉ mail: cskh@spt.vn

English (United Kingdom)Tiếng Việt
 Trang chủ 
Giới thiệu
Phần mềm /thiết bị
 Tin tức/Khuyến mại
Bảng giá cước
Liên hệ
 Hướng dẫn/Hỏi đáp 
 
 
Zoiper trên Android    

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG SOFT (Zoiper) trên Android

(Xem hướng dẫn chi tiết .pdf)

Bước 1: Tải (Download) phần mềm Zoiper

Trên Iphone hoặc Ipad, vào CH Play , tải phần mềm Zoiper và cài đặt phần mềm vào máy. Sau khi đã hoàn tất việc cài phần mềm, tiếp tục tiến hành nhập Tài khoản (Account) để sử dụng dịch vụ.

Bước 2: Cài đặt Account

Nhấp biểu tượng Zoiper trên màn hình để cài đặt . Thực hiện theo trình tự như sau:

Config/ Accounts => Add account => SIP để cấu hình Account

 Khai báo các thông số Account:

  1. Account name: nhập “Mã tài khoản” tương ứng “mã tài khoản trên thẻ được cấp”
  2. Host: nhập “sip.ipt.vn
  3. User name: nhập “Mã tài khoản” tương ứng “mã tài khoản trên thẻ được cấp”
  4. Password: nhập “Mã Mật Khẩu” tương ứng “mã mật khẩu trên thẻ được cấp”
  5. Caller ID: nhập “Mã tài khoản” tương ứng “mã tài khoản trên thẻ được cấp” (nếu có)
  6. Vào mục Features: DTMF style chọn “RFC-2833(Sau khi Nhập thông số và đăng nhập Account, lưu lại (Save) các thông số vừa cài đặt và quay lại (Undo) màn hình bàn phím để kiểm tra xem đã đăng nhập thành công chưa.)

    Bước 3: Thực hiện cuộc gọi

    • Quốc tế : 00 + mã quốc gia + mã vùng + số điện thoại
Các đối tác của Snetfone Plus