ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
  Ghi nhớ

Bạn quên tài khoản hoặc mật khẩu vui lòng gọi đến số: 1-900-545-467,hoặc từ mail đã đăng ký (trước đây) bạn gửi nội dung yêu cầu cung cấp lại User hoặc Password vào địa chỉ mail: cskh@spt.vn

English (United Kingdom)Tiếng Việt
Khuyến mãi hàng tháng

 

THÔNG BÁO

(V/v : Đổi thẻ PC2Phone sang thẻ SnetFone Plus)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng trong quá trình sử dụng và triển khai kinh doanh các loại thẻ PC2Phone. Nay, Trung Tâm Viễn Thông IP xin thông báo đến Quý khách hàng về qui định đổi thẻ PC2Phone sang thẻ SnetFone Plus, cụ thể như sau

 1.Quy định thẻ đổi: Thẻ đổi phải là thẻ kinh doanh SnetFone, Svoiz (Thẻ khuyến mãi không áp dụng chính sách này).

 2.Hiện trạng thẻ: Thẻ đổi phải còn nguyên mệnh giá, thời hạn lưu hành và sử dụng.

      3.Quy tắc đổi thẻ:

-          1 đổi 1: Một thẻ SnetFone hoặc Svoiz được đổi sang một thẻ SnetFone Plus, cùng mệnh giá.

    4.Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các đối tượng khách hàng (sỉ, lẻ) trên toàn quốc.

   5.Thời gian đổi thẻ: Bắt đầu ngày 01/02/2016 đến hết ngày 15/03/2016.

Trân trọng thông báo,

 

 

Các đối tác của Snetfone Plus