ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
  Ghi nhớ

Bạn quên tài khoản hoặc mật khẩu vui lòng gọi đến số: 1-900-545-467,hoặc từ mail đã đăng ký (trước đây) bạn gửi nội dung yêu cầu cung cấp lại User hoặc Password vào địa chỉ mail: cskh@spt.vn

English (United Kingdom)Tiếng Việt
Snetfone Plus
  USA 299
  Canada 299
  HongKong 299
  China Mobile 299
  Russia Moscow 299
  Australia 390
  Singapore –Mobile 390
  Ireland 390
  China 500
  France Paris 500
(*)Giá trên chưa bao gồm thuế VAT,  xem chi tiết
QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
Các đối tác của Snetfone Plus